Kan du løfte et kloakdæksel? – det behøver du ikke

Hvis du har en bygge og anlægsvirksomhed, så er du nok træt af at bakse med tunge dæksler. Men det gode er at du behøver ikke at flytte dem manuelt. Du kan få en dækselløfter til at klare opgaven.

Selvom der findes mange manuelle dækselløftere, så er det hårdt arbejde. De manuelle løftere er relativt billige at arbejde med og de har en løftestang som gør løftet lidt lettere. Men manuelle løftere kan ikke bruges overalt. De kræver et støttepunkt ved siden af dækslet.

Automatisk dækselløfter

Over brønden ligger der altid et brønddæksel. Det er som regel støbt i beton eller støbejern. Det er meget tungt og kan nemt veje 50 kilo selvom der flere steder er krav om at dæksler højst må veje 25 kilo.

Men selv 25 kilo er meget hvis det er noget du skal løfte på dagligt. Dæksler ligger ikke altid ergonomisk godt. De er typisk i jordhøjde. Nogle gang kan dækslet være hævet eller måske ligge under jorden.

For at løfte disse dæksler kan det være en fordel med en automatisk dækselløfter.

Virker med vakuum

Du kan købe en dækselløfter hos ASP-produktudvikling. Den automatisk løfter virker ved hjælp af vakuum. På samme måde som vakuumløftere til fliser. Det betyder at du nemt kan komme til dæksler der er svært tilgængelige med en manuel løfter.

Det sparer tid i forhold til at skulle grave et dæksel helt frit med plads til at løfte.

Opfindelse fra romertiden

Dæksler er normalt runde fordi de er formet efter det der ligger nedenunder. De dækker typisk over en brønd eller kloak som begge er runde.

Helt tilbage i romertiden brugte man dæksler til at dække over kloakerne. De sikrer at ingen falder ned i hullet. Eller bliver brugt til at holde folk ude.