Løfteredskaber med sugekopper og vakuumteknologi - for en lettere hverdag

Løfteredskaber med sugekopper og vakuumteknologi – for en lettere hverdag

Når man arbejder fuld tid professionelt inden for bygge og anlægs branchen, eller som vejarbejder, er man ofte udsat for, at genstande, som ikke just er nemme at håndtere og samtidig er meget tunge, skal flyttes fra det ene sted til det andet. Denne type arbejde er slidsomt, kræver ofte mange ressourcer, og medfører samtidig en forhøjet risiko for såvel slidskader over en længere periode som pludseligt opståede skader. En medarbejder, som får en rygskade på grund af forkert løftestilling, kan være sygemeldt i en lang periode.

Det samme gælder for arbejdsmænd og vejarbejdere, som får fingre eller fødder i klemme under fliser, kantsten eller brønddæksler under forsøget på at flytte disse. Og over tid kan uhensigtsmæssige løft give langvarige slidskader på ryg og knæ, som igen kan føre til sygemeldinger og – i værste fald – permanent uarbejdsdygtighed og invaliditet.

Skån medarbejdernes ryg og knæ – anvend løfteredskaber med sugekopper

Hvis du vil undgå de forkerte, tunge løft i dagligdagen, er det oplagt at kigge på, hvordan du – med hjælp fra diverse automatiserede redskaber – kan optimere arbejdsdagen og minimere risikoen for skader. Her kommer hjælpemidler til bygge- og anlægsbranchen ind i billedet. AL Lift har gennem årene specialiseret sig i ergonomisk korrekte og let betjente løfteredskaber med sugekopper.

Fordelen ved at anvende for eksempel løfteredskaber med sugekopteknologi er, at du for det første sparer arbejdskraft, da disse maskiner for de flestes vedkommende er enmandsbetjente. For det andet klarer maskinen det tunge løft, så din medarbejder slipper for at løbe risikoen for ødelagte knæ og en smadret ryg. Og for det tredje går arbejdet med at flytte vanskeligt håndterbare objekter fra punkt A til punkt B meget hurtigere, end hvis en eller flere medarbejdere skulle udføre det manuelt.

Du kan finde hjælpemidler til håndtering af glas, tilbehør til løfteredskaber og meget mere på AL Lifts website al-lift.dk